Koosloome hariduses

EdTech ettevõtete ja haridusasutuste vaheline koostöö

Koosloome haridusasutuste ning ettevõtete vahel põhineb rahvusvahelistel riiklikkel edulugudel, mis on aidanud kaasa haridusvaldkonna innovatsioonile ja (idu)ettevõtluse edendamisele. Parimaks näiteks ja eeskujuks on Soomes haridusinstitutsioonide ja xEdu kiirendi koostöös välja töötatud mudel KYKY Living Lab ja University College London (UCL) pakutav programm EDUCATE.

Eestis juurutatava koosloome eesmärk on kiirendada haridusinnovatsiooni kaasates alustavaid või tegutsevaid haridusvaldkonna (idu)ettevõtteid ning seeläbi edendada Eesti majandustegevust uute EdTech (haridustehnoloogia) valdkonna startupide ellu kutsumisel ja käima lükkamisel.

Haridusasutuse kasu

Koosloome võimaldab projekti- ja ettevõtluspõhise õppe läbi viimist koos õpilastega, mille käigus osaletakse toote arenduses, õpitakse tundma uusi tehnoloogiaid, tutvutakse startup mõtteviisi tööpõhimõtetega ehk rakendatakse innovatsiooni edendavat õpet. Lisaks annab koosloome võimaluse olla osaline oma vajadustele vastava lahenduse väljatöötamisel.

Ettevõtte kasu

Ettevõte saab kaasata lõppkasutaja, kliendi kohe toote/teenuse arendamise faasi, mis lühendab oluliselt arendusprotsessi ja tagab tootele asjakohase sisu ning edasise müügikindluse ja jätkusuutlikkuse.


Koosloome pilootprogramm

Koosloome mudeli piloteerimine toimus ajaperioodil 12. veebruar - 30. juuni 2020, mida viisid läbi heade kavatsuste kokkuleppel Startup Estonia, Haridus- ja Noorteamet ja Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogiakeskus. Startup Estonia oli vastutav programmi üldjuhtimise ja kaasatavate iduettevõtete toetamise eest, HARNO roll oli olla toeks programmis osalevatele haridusasutustele ning Tallinna Ülikool oli kaasatud partnerina projektis osalevate haridusasutuste õppeprotsesside uurimiseks ja ettevõtetele haridustehnoloogilise toe andmiseks.

Avaseminar 12.02

12. veebruaril toimus HITSA Nutiklassis koosloome mudeli piloteerimisprogrammi avaseminar, kus osalesid 8 ettevõtet ja 11 haridusasutust. Avaürituse eesmärk oli tutvustada koosloome protsessi ja selle väärtust hariduse innovatsioonile. Ettekande tegi Clanbeat Educationi juht Kadri Tuisk, kes jagas koosloome kogemust oma ettevõtte lahenduse arendamisel ning andis soovitusi, mida uute teenuste disainis arvestada. Programmi avaseminaril valiti välja 6 alustavat EdTech iduettevõtet, kes asuvad koos koolide ja lasteaedadega uusi haridustehnoloogilisi lahendusi looma.

Koosloome avaseminar

Teenuste disainmõtlemise töötuba 12.03

12. märtsil toimus koosloome programmis teenuste disainmõtlemise töötuba, kus Kadri Tuisk, Clanbeat Education asutaja ja teenuste disaini koolitaja jagas osalejatele näpunäiteid, kuidas loomisel olevaid lahendusi koosloomes disainida. Veel enne kodukontoritesse jäämist Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu, õppisid kohale tulnud 15 osalejat mõistma ja rakendama teenuste disaini põhimõtteid.

Vaheseminarid 02.04 ja 10.06

Kevadise eriolukorra kehtestamisel ja koolide distantsõppele minekul jätkasid kõik projektid ühiselt koosloomet. Et ühine pilootprogrammis tunnetus ära ei kaoks, toimus kaks ühist online kohtumist, kus kõik 6 projekti osalejad jagasid teistega oma edasiminekuid, takistusi ning soovitusi. Lisaks oli ettevõtetel võimalus individuaalseteks teenuse kasutajakogemuse ehk UX mentorluseks, mida viis läbi Helen Kokk Nortali ja The MadeBy teenuste disaini juht ning ekspert.

koosloome-slaidid-TLU

Lõpuseminar 27.08

Koosloome programmi lõpuseminar toimus Energia avastuskeskuses, kus kõik programmis osalenud iduettevõtjad ja õpetajad jagasid kogemusi ja õppetunde koos läbi viidud projektist. Ühiselt tõdeti, et vaatamata kevadisele distantsõppe ajale andis koostöö mõlemale osapoolele inspiratsiooni ning aitas ettevõtjat arendada lõppkasutaja vajadusi arvestavat lahendust.

Tallinna Ülikooli kokkuvõtte koosloome mõjust haridusinnovatsioonile on leitav kõrval asuvast slaidiesitlusest. Rose Luckin-i videoettekanne on leitav lehe allosast koosloome materjalide alt.

Koosloome pilootprogrammi osalejad

Koosloomes osalevad ettevõtted

Koosloome programmi valiti välja 6 uut EdTech valdkonna ideed/ettevõtet. Kõikide alustavate ettevõtete soov on luua hariduslikke digilahendusi, mis aitavad tõsta hariduse kvaliteeti ning soovivad kasvada uuteks Eestist alguse saanud Education Nation edulugudeks maailmas. Kõik 6 ettevõtet pakuvad erisuguseid lahendusi alates väikelastele mõeldud emakeele õppevahendidest kuni virtuaalreaalsuse lahendusteni välja.

Koosloomes osalevad haridusasutused

Koosloome pilootprogrammi kutsuti osalema üle 20 haridusasutuse. Oma nõusoleku aidata kaasa uute lahenduste loomisse andsid 11 kooli ja 2 lasteaeda. Kõiki asutusi motiveerib soov panustad uute põnevate haridusinnovatsiooni projektide tegemisse, kuhu saab kaasata ka õpilased.

Koosloome haridusasutused, kes teevad ettevõtetega koostööd on:

ALPA Kids

Kolga Lasteaed

Loksa Lasteaed Õnnetriinu

Tallinna Saksa Gümnaasium

Lasteklubi Väike Päike

CogniSpot

Rocca al Mare Kool

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Futuclass

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Jutupesa

Tartu Hiie Kool

Tartu Erakool

Mastery

Tartu Erakool

Rocca al Mare Kool

Vene Õismäe Lütseum

Proovikivi

Järveotsa Gümnaasium

Paide Gümnaasium

Koosloomet tutvustavad materjalid

Koosloome mudel Soome näitel

KYKY Living Lab Espoos (inglise keeles)

EDUCATE EdTech koosloome

Educate Ventures direktori Rose Luckin-i ettekanne koosloome lõpuseminaril, 27.08.2020 (inglise keeles)

Koosloome pilootprogrammi kontaktid

Inga Kõue

Startup Estonia

EdTech sektori programmijuht


inga@stratupestonia.ee

Aivar Hiio

Haridus- ja Noorteamet

Projektijuht


aivar.hiio@harno.ee

Kairit Tammets

Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut, juhataja


kairit.tammets@tlu.ee